Aspecte legale și financiare în Programul Cadru Orizont 2020

H2020 - Modelul Acordului de Finanțare, publicat la data de 20 iulie 2016 - 20.07.2016 16:30

Acordul de finanţare explicat
O privire de ansamblu asupra celor mai importante schimbări cu efect retroactiv

H2020 - Modelul Acordului de Finanțare explicat, publicat la data de  01 iulie 2016 - 04.07.2016 18:30
H2020 - Cerințe minime privind înregistrarea timpului de lucru - 04.07.2016 18:20
H2020: raportarea și plățile - 31.03.2016 16:30
Finantarea participanților/părților terțe din țări terțe care nu sunt asociate H2020 - 31.03.2016 13:30
ETICA în Orizont 2020: un nou modul, caracteristici noi - 30.03.2016 18:40

Info Day - H2020 Communication Campaign, 4 martie 2016
Evitarea erorilor de natura financiara
Documente de referință
Manualul Orizont 2020
Orizont 2020 - costuri de personal
Modelul Acordului de Finanțare Explicat

Comunicate după dată

CAS