Competiţii de proiecte prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020/ Toamana 2016

Acţiunea 1.1.1:   Mari infrastructuri de cercetare-dezvoltare1.1.1.1.  Investiţii pentru departamentele de CD ale întreprinderilor
o    Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
o    Buget competiţie: 101.000.000 lei;
o    Data estimată a lansării apelului: octombrie 2016;
1.1.1.2.  Proiecte pentru clustere de inovare
o    Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
o    Buget competiţie: 172.000.000 lei;
o    Data estimată a lansării apelului: septembrie 2016;
1.1.1.3.  Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități
o    Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
o    Buget competiţie: 333.000.000 lei;
o    Data estimată a lansării apelului: noiembrie 2016
 
Acţiunea 1.1.2:   Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internationale1.1.2.1.  Proiecte pentru dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil (GRID, RoEduNet)
o    Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
o    Buget competiţie: 81.000.000 lei;
o    Data estimată a lansării apelului: septembrie 2016;
 
Acţiunea 1.2.1:   Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi1.2.2.1.  Proiect tehnologic inovativ
·         Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
·         Buget competiţie: 281.000.000 lei;
·         Data estimată a lansării apelului: septembrie 2016;
 
Acţiunea 1.2.2:   Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață 1.2.2.2.  Proiecte Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață
o    Pachet de informaţii: în curs de elaborare;
o    Buget competiţie: 269.000.000 lei;
o    Data estimată a lansării apelului: noiembrie 2016;
   
Acţiunea 1.2.3:   Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe 1.2.3.1.  Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe
o    Pachet de informaţii: în curs de adaptare pe formatul "Ghid condiţii specifice" standardizat;
o    Buget competiţie: 329.000.000 lei;
o    Data estimată a lansării apelului: octombrie 2016.
 

Comunicate după dată

CAS