ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructure System) - poarta de acces către serviciile de cercetare și tehnologice

Locație: -

Dată: 30 Iulie 2018

Link: https://erris.gov.ro

Categorie: Oportunitati - Parteneriate

Companii de tipul SRL sau SACD implicate în proiecte depuse sau în proiecte finanţate de UEFISCDI.
Companii inovative identificate în cadrul proiectului SIPOCA 27 de către echipa de observatori regionali.
Organizații cu rol de suport pentru antreprenoriat și inovare identificate în cadrul proiectului SIPOCA 27 de echipa de observatori regionali (hub-uri, acceleratoare, incubatoare, clustere, parcuri industriale, centre de transfer tehnologic).

Comunicate după dată

CAS