Platforma Brainmap

Locație: -

Dată: 30 Iulie 2018

Link: http://www.brainmap.ro

Categorie: Oferte Academice

În cadrul comunității online se regăsesc experți evaluatori români și străini, aplicanți la competițiile din PNCDI II și PNCDI III, directori de proiecte finanțate, precum și antreprenori cu activitate de inovare. De asemenea, platforma mai este utilizată și pentru selecția membrilor consiliilor consultative din cercetare și învățământul superior.
Răspunsul pozitiv din partea actorilor vizați a impus transformarea BrainMap atât din punctul de vedere funcțional, structural, cât și vizual.

Astăzi, BrainMap, aflată într-un proces de dezvoltare, își propune să îndeplinească nu doar o funcție de suport pentru evaluarea proiectelor de cercetare, ci să creeze o comunitate pentru actorii implicați în activități de cercetare, inovare și antreprenoriat și să devină un punct unic de acces către informația relevantă pentru cercetare și inovare, de exemplu: publicații, brevete, proiecte, apeluri competiționale, expertiză specifică, infrastructuri de cercetare, printre altele.
BrainMap este o platformă dinamică, actualizată și îmbunătățită constant în funcție de nevoile specifice ale utilizatorilor.

Comunicate după dată

CAS