POCU: Apelul de proiecte destinat întreprinderilor mari privind inovarea prin formare a fost prelungit

Autoritatea de Management Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 a publicat un corrigedum prin care modifică Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Inovare prin formare”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv...